top of page

Vodnik soteskanja

Modul 2 je zaključno usposabljanje na poti do naziva vodnik soteskanja. Modul traja 8 dni ter se izvaja na različnih lokacijah v različnih državah.

Prvih nekaj dni se modul izvaja  v okolici Bovca, kjer se ponovi vrvne tehnike, predstavi potek in načrt modula  ter obišče dva do tri kanjone. 

Nato pa se začne potovalni del modula. Odpravimo se v severno Italijo, Avstrijo in Švico, kjer se srečamo z bolj zahtevnimi soteskami. Kandidati se organizirajo sami, za spanje in prevoz ni poskrbljeno. Vsak dan se po končani turi dogovrimo, v katero sotesko gremo naslednji dan in kje se dobimo. 

Ker na modulu 2 izpopolnjujemo veščine vodenja, sta za vsak dan (en dan v naprej) določena dva vodiča, ki morata pripraviti in voditi turo naslednji dan. Vendar pa to ne pomeni, da ostalim kandidatom ni potrebno poznati vseh informacij. Priprava ture pomeni poznavanje soteske, vremena, logistike, opreme, vodostaja, itd. 

Intenzivno soteskanje znotraj modula je najboljši način za aplikacijo pridobljenega znanja naučenega v modulu 1 in hkrati za pridobivanje veščin samostojnega vodnika. V modulu 2 se naučimo tudi nekaj novih bolj naprednih vodniških in reševalnih vrvnih tehnik.

Prav tako, kot so kandidati vsak dan ocenjeni na modulu 1, se jih ocenjuje tudi na modulu 2. Pogoj za uspešno opravljen modul 2 je povprečje, ki ne presega ocene 2,5. ​Vendar pa s tem kandidat še ni licenciran vodnik soteskanja.​

Vodniški izpit

 

Zadnji korak pred pridobitvijo naziva vodnika je vodniški izpit. Za pristop k vodniškemu izpitu je potrbno imeti uspešno opravljen modul 2. Na izpitu mora kandidat dokazati, da obvlada vse vodniške veščine z vodenjem skupine pravih gostov, pri čemer ga ocenjuje izpitna komisija inštruktorjev.

 

Kandidat mora za izpit, pripeljati svojo skupino gostov (amaterjev), pridobiti in pripraviti opremo, poskrbeti za logistiko in posrednovanje informacij, podati navodila pred začetkom ture, varno in brez napake odvoditi turo ter jo pravilno zaključiti.

 

Po uspešno opravljenem zakljkučnem izpitu kandidat pridobi naziv VODNIK SOTESKANJA.

 

S tem pridobi tudi licenčno kartico Soteskarske zveze Slovenije.

Prihodnji dogodki

Datumi usposabljanj

bottom of page